Meer over de EU
     
Terug naar
De Europese Unie

- Politieke partijen in Europa
- Europe's Day
- Europese vlag

- Europees volkslied
- Comité van de Regio's
- Structuurfondsen
- Comité van Wijzen
- Eurostat
- Eurobarometer
- Europol
- Europese culturele hoofdsteden
- Europese themajaren
   

Niet alle onderwerpen passen goed bij elkaar, dus daarom hebben we hier een aantal verschillende onderwerpen bij elkaar gezet.

Politieke partijen in Europa

Net zoals in Nederland heeft Europa verschillende politieke partijen. In Nederland is de PvdA de grootste partij met de meeste leden in de Tweede Kamer. Maar de PvdA en alle andere Nederlandse partijen zitten niet alleen in Nederland, maar ook in Europa.

De mensen die in de Europese Commissie en het Europees Parlement zitten, zijn vertegenwoordigers uit alle Europese landen. In de Europese Volkspartij (EVP) zitten bijvoorbeeld mensen van het CDA uit Nederland en het CDU (soort CDA in Duitsland) uit Duitsland. Samen met de mensen uit de andere landen vormen zij de EVP.

Hieronder zie je links de naam van de partij in Nederland en rechts de naam van de partij in Europa.

Nederland Europa
Partij van de Arbeid (PvdA) Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-Democraten (PES)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij (ELDP)
Christen Democratische Appèl (CDA) Europese Volkspartij (EVP)
D66 Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij (ELDP)
GroenLinks Fractie de Groenen in het Europees Parlement (Groen)
Socialistische Partij (SP)
Reformatorische Politieke Federatie (RPF) Fractie van Onafhankelijken voor het Europa van Nationale Staten (I-EDN)
SGP idem
Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) idem

Elke partij in ons land heeft een andere mening over Europa. De ene partij is voor meer samenwerking in Europa en de andere denkt daar weer anders over en richt zich meer op z’n eigen land.

Het zou te veel worden om alles over de verschillende partijen te gaan vertellen. Daarvoor hebben we hieronder verwijzingen naar alle internetsites van de politieke partijen staan. Voor meer informatie kun je op die pagina’s kijken.

Nederland

PvdA http://www.pvda.nl
VVD http://www.vvd.nl
CDA http://www.cda.nl
D66 http://www.d66.nl
GroenLinks http://www.groenlinks.nl
SP http://www.sp.nl
RPF http://www.rpf.nl
SGP
GPV http://www.gpv.nl

    
9 mei - Europe's Day

Naar boven

Een belangrijke datum voor de Europese Unie is 9 mei 1950. Toen is eigenlijk de eerste grote stap gezet richting de EU zoals we die nu kennen. De toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken R. Schuman verklaarde op die dag dat Frankrijk, Duitsland en andere Europese landen samen gingen werken op het gebied van de staalindustrie. Dit was eigenlijk de eerste stap naar een Europese federatie Landen die in een verbond samenwerken.. Alles begon eigenlijk op die dag. De leiders in Europa besloten daarom in 1985 om deze dag uit te roepen tot ‘Europe’s day’.
  

Europese vlag Naar boven
    
Zoals ieder land heeft ook de Europese Unie een eigen vlag. De vlag heeft het aantal sterren van de lidstaten die bij het maken van de vlag bij de Europese Gemeenschap hoorden. Dat waren er toen twaalf. Dit aantal staat voor 'volledigheid'. Ook al komen er nieuwe lidstaten bij, het aantal sterren zal hetzelfde blijven.De Europese Vlag
    
  
Europees volkslied
Naar boven

Het is misschien leuk om te weten dat de Europese Unie zelfs een eigen volkslied heeft. 
Je kunt een geluidsbestand (WAV) hier downloaden. Het bestand is 600 kB:
volkslied.
     

Comité van de Regio's       Naar boven

Het Comité van de Regio’s is een jonge instelling van de Europese Unie. Het is opgericht om regionale (in Nederland: provincies) en lokale (gemeentes) overheden enige zeggenschap te geven in Europa over onderwerpen die hen direct aangaan. De overige instellingen in de EU hebben de wettelijke verplichting dit comité te raadplegen bij diverse onderwerpen waarbij de regionale en lokale overheden betrokken zijn.
   

Structuurfondsen Naar boven

Structuurfondsen zijn bestemd voor gebieden in de Europese Unie die een bepaalde economische en/of sociale achterstandspositie hebben. Hierbij kun je denken aan milieumaatregelen of maatregelen die gericht zijn op vermindering van de werkloosheid in een bepaald gebied.
       

Comité van Wijzen Naar boven

Dit Comité, dat bestaat uit vijf leden, is begin dit jaar speciaal ingesteld om de mogelijke fraude en mismanagement bij de Europese Commissie te onderzoeken. De vijf leden hebben voor het eerste rapport zes weken de tijd gekregen. Maandag 15 maart werd dit door de voorzitter van dit Comité overhandigd aan de voorzitter van de Europese Commissie Santer en de voorzitter van het Europees Parlement Gil-Robles. Na een beraad van een aantal uur met alle twintig eurocommissarissen besloot Santer dat de gehele Europese Commissie wel móest aftreden.
Het Comité van Wijzen is eigenlijk ontstaan nadat Paul van Buitenen, een Nederlandse EU-ambtenaar, aankondigde dat er veel fouten worden gemaakt binnen de commissie. Hij is toen door een hoge ambtenaar van de Europese Commissie geschorst.

Zie voor meer informatie:Nieuws maart - extra.  
         

Eurostat Naar boven

Eurostat is het Europese bureau voor de statistiek. Eurostat ontvangt van alle nationale bureaus gegevens van het land. In Nederland hebben wij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
   

Eurobarometer Naar boven

Het Europees Bureau voor de Statistiek (Eurostat) geeft nu al 25 jaar de Eurobarometer uit. In deze barometer staan statistische gegevens, zoals werkgelegenheid in de EU over de afgelopen twee maanden. Meer over deze barometer kun je vinden op de site van de EU: www.europa.eu.int/en/comm/dg10/infcom/epo/eb.html.
               

Europol Naar boven

Europol is de Europese politie en is gevestigd in Den Haag (hoofdvestiging). Europol is opgericht om criminaliteit die in verschillende EU-landen plaatsvindt te bestrijden. In een protocol (soort verslag van de overheid) werd begin maart duidelijk dat de politiemensen van Europol vergaande bevoegdheden gaan krijgen, die nauwelijks gecontroleerd worden. Zo kan eventuele schade die de agenten aanrichten niet vergoed worden en worden de agenten nooit vervolgd voor dingen die zij in de uitoefening van hun functie hebben gedaan. Ook niet als ze al uit dienst zijn. Lees meer hierover in Nieuws - Maart - Europolitie mag alles.
          

Europese culturele hoofdsteden Naar boven

Ieder jaar wordt er een Europese stad uitgeroepen tot de Europese culturele hoofdstad. Het doel hiervan is om een groot aantal culturele manifestaties te organiseren. Bij deze manifestaties staat Europa centraal. Hieronder staat een lijst van steden die zich in het verleden de culturele hoofdstad mochten noemen en steden die het in de komende jaren worden.

1985 Athene
1986 Florence
1987 Amsterdam
1988 Berlijn
1989 Parijs
1990 Glasgow
1991 Dublin
1992 Madrid
1993 Antwerpen
1994 Lissabon
1995 Luxemburg
1996 Kopenhagen
1997 Thessaloniki
1998 Stockholm
1999 Weimar
2000 Negen steden: Avignon, Bologna, Bergen (Noorwegen), Brussel, Helsinki, Krakow, Praag, Reykjavik en Santiago de Compostela
2001 Rotterdam en Porto
2002 Brugge en Salamanca
2003 Graz
2004 Genua en Lille
    
     
Europese themajaren
Naar boven

Bijna ieder jaar krijgt de Europese Unie ook een thema toegewezen. Rond dit thema maakt men speciaal beleid. Hieronder staan de thema's van de afgelopen jaren.

1983 Europees Jaar voor het midden- en kleinbedrijf
1985 Europees Jaar voor de Muziek
1986 Europees Jaar voor de Verkeersveiligheid
1987 Europees Jaar van het Milieu
1988 Europees Jaar van de Media
1989 Europees Jaar van de Kankerbestrijding
1990 Europees Jaar van het Toerisme
1992 Europees Jaar voor de Veilighied, de Hygiëne en de Gezondheid op de Arbeidsplaat, Europees Olympisch jaar
1993 Europees Jaar van de Ouderen en de Solidariteit tussen de Generaties
1996 Europees Jaar voor Levenslange Scholing
1997 Europees jaar tegen Racisme