Europese Unie: werkgelegenheid
   
Terug naar
Beleid van de EU
- werkloosheid in de EU
- conferentie in Wenen
- Europees Sociaal Fonds
- Europese Arbeidsdienst

Werkloosheid in de EU

Te vaak komt het in verschillende landen voor dat er gediscrimineerd wordt bij het zoeken
naar de geschiktste werknemer voor een bedrijf. Om hier iets aan te doen, worden er in de Europese Unie regels gemaakt. Het doel van het opstellen van de regels is:

Het werkloosheidscijfer in de EU is op dit moment nog vrij groot. In de Europese Unie was het gemiddelde werkloosheidscijfer in 1995 voor mannen 9,5 % en voor vrouwen zelfs 12,5 % van de totale beroepsbevolking. In Nederland is de werkloosheid de laatste jaren goed gedaald, maar dit geldt niet voor alle landen. In Duitsland is de werkloosheid enorm. Dit moet veranderen vind de Europese Commissie en het Europees Parlement. Het streven is dan ook om het werkloosheidscijfer naar beneden te brengen en meer te investeren in mensen. Vandaar de doelstellingen zoals die hierboven staan. Zo moet er iets gedaan worden om gehandicapten meer toegang te geven tot de arbeidsmarkt. En alle jongeren in de EU moeten onderwijs kunnen krijgen om later makkelijker werk te kunnen vinden.

Conferentie in Wenen, december 1998 Naar boven

Op de laatste conferentie in Wenen (december ’98) van de Europese Raad is nog eens een keer door verschillende regeringsleiders en staatshoofden aandacht gevraagd voor de werkgelegenheid binnen Europa. Op de conferentie is afgesproken om een werkloosheidspact op te stellen dat juni 1999 moet verschijnen. Alle landen willen nu een meer gezamenlijke aanpak tegen de werkloosheid. Het doel is om het percentage van de werkloosheid onder de 10% te brengen. Het voordeel van een laag werkloosheidscijfer is dat de positie van Europa ten opzichte van andere landen verbetert. Op de conferentie kwamen verschillende ideeŽn naar voren.

De bedoeling is dat dit pact er ligt bij de volgende conferentie in Keulen. Duitsland is namelijk per 1 januari voorzitter van de Europese Unie.

Europees Sociaal Fonds Naar boven

In een artikel van het Verdrag van de Europese Gemeenschap (EG) is de oprichting van een Europees Sociaal Fonds (ESF) neergelegd. Dit fonds is het belangrijkste instrument van werkgelegenheidsbeleid in het EG-Verdrag. 

Het doel van dit fonds is onder andere om de beroepsmobiliteit van de werknemers te bevorderen. Het stelt geld ter beschikking om werklozen en gehandicapten aan betere of nieuwe banen te helpen.

In 1971 werden de eerste veranderingen doorgevoerd. De hulp van het Fonds werd ingeroepen wanneer het beleid van de EG niet zo goed was voor de werkgelegenheid in de EU. Verder wilde men hiermee bijdragen aan een oplossing voor de problemenen op de arbeidsmarkt. Bijna negentig procent van de middelen was bestemd voor opleidings- en nascholingsmaatregelen.   
         

Europese Arbeidsdienst Naar boven
    
Als je in het buitenland wilt gaan werken en dat land is een lidstaat van de Europese Unie dan kan je bij de Europese Arbeidsdienst (EURES) op zoek gaan naar vacatures. Eures geeft informatie over vacatures, kijkt naar geschikte vacatures in het buitenland en biedt de mogelijkheid een open sollicitatie te doen in een ander lidstaat. Neem voor meer informatie contact op met:

EURES-kantoren
Wetstraat 200
B-1049  Brussel
Tel: (32-2) 295 50 90
Fax: (32-2) 299 05 08