Europese Unie: onderwijsbeleid
     

Terug naar
Beleid van de EU

- onderwijs in Europa
- activiteiten
- Socrates

- Leonardo da Vinci
- Jeugd voor Europa III

- meer informatie

Onderwijs in Europa

Het Verdrag van Maastricht bevat een hoofdstuk met onderwijs, beroepsopleiding en jeugd.

De EU probeert het onderwijs in Europese richting aan te vullen en te versterken door onder andere verspreiding van de talen van de lidstaten en het bevorderen van uitwisselingsprogramma's. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de opzet van onderwijs ligt bij de lidstaten zelf.
       

            

         
Activiteiten

De EU is van plan een zogenaamde Europass in te voeren voor beroepsopleidingen in de EU. Met dit certificaat is het mogelijk om beroepsopleidingen te volgen binnen alle landen van de EU.

Verder wil de Europese Unie de samenwerking met niet-EU-landen en internationale onderwijsorganisaties bevorderen. Ook wil de EU zich gaan bezig houden met zaken als beroepskeuzevoorlichting, stages, het verstrekken van beurzen en gemeenschappelijk onderzoek.

De Europese Unie probeert bovenstaande doelen te bereiken door drie actieprogramma's: Socrates, Leonardo da Vinci en Jeugd voor Europa III. Deze drie actieprogramma's bevatten op hun beurt weer allerlei specifieke programma's voor de stimulering van het onderwijs. Hieronder worden de programma's uitgelegd.

Socrates
Naar boven

Het Socrates-programma wordt gevormd door de activiteiten van de EU op het gebied van onderwijs in het algemeen en hoger onderwijs.

Wat betreft het onderwijs in het algemeen zal het vooral gaan om de uitwisseling van leerkrachten en samenwerking tussen scholen. Uiteindelijk moet dit leiden tot gezamenlijke onderwijsprojecten op het gebied van talen, intercultureel onderwijs en leren op de werkplek.

Het programma gaat wat betreft het hoger onderwijs vooral in op uitwisselingsprogramma's voor studenten en docenten. De mobiliteit (iemand voor een bepaald doel in beweging brengen) van studenten en docenten staat voor de Europese Unie bovenaan.

Leonardo da Vinci Naar boven

Bij het actieprogramma Leonardo da Vinci gaat het meer om het verbeteren van de kwaliteit van beroepsopleidingen. Hierbij spelen uitwisseling en bundeling van kennis en ervaring een rol. Verder is het de bedoeling dat met dit programma scholen en bedrijven gaan samenwerken en dat studenten hun talenkennis verbreden.

Jeugd voor Europa III Naar boven

Bij Jeugd voor Europa III draait het om uitwisselingen van jongeren en jeugdactiviteiten. Via Jeugd voor Europa III wil de Europese Unie de mogelijkheid voor kansarme jongeren om aan dit soort programma's deel te nemen vergroten. Verder is er een opleiding voor jeugdwerkers in opgenomen en zijn er mogelijkheden voor uitwisselingen met jongeren van niet-EU-landen waarmee de EU samenwerkingsovereenkomsten heeft, waaronder Malta en Cyprus.

Eind 1995 legde de Europese Commissie in een witboek Een witboek is een stuk over een bepaald onderwerp. De Europese Commissie bepaald hierin bepaalde lijnen voor het onderwerp. uit wat de doelstellingen van de Europese Unie zijn op onderwijsgebied. Omdat de arbeidsmarkt steeds verandert door onder andere de computertechnologie en ontwikkelingen in de wetenschap moeten ook de vaardigheden daarvoor aangepast worden.

De doelstellingen:

- het verwerven van nieuwe kennis aanmoedigen;
- school en bedrijf dichter bij elkaar brengen;
- uitsluiting tegengaan, zorgen dat iedereen de kans krijgt te kunnen leren;
- er naar streven dat iedereen drie vreemde talen uit de EU beheerst;
- zorgen voor een gelijke behandeling van materiŽle investeringen en investeringen in opleidingen.  
                        

Meer informatie Naar boven

Als je meer wilt weten over de drie bovenstaande onderwijsprojecten, neem dan contact op met de volgende kantoren:

Socrates
Nuffic
Afdeling internationalisering; Sectie Europese programma's
Kortenaerkade 11
Postbus 29777
2502 LT  Den Haag
Tel: (070) 426 02 36

Leonardo da Vinci
CIBB
Afdeling internationalisering; Sectie Europese programma's
Pettelaarpark 1
Postbus 1585
5200 BP  's-Hertogenbosch
Tel: (073) 680 07 62
(Of neem contact op met Nuffic: Socrates)

Jeugd voor Europa
EXIS
Postbus 15344
1001 MH  Amsterdam
Tel: (020) 626 26 64