Extra nieuws: Commissie stapt op    Terug naar
Nieuws maart
De Europese Commissie treedt af als gevolg van het vernietigende rapport van het Comité van Wijzen Dit zijn vijf mensen die de fraudepraktijken binnen de Europese Commissie hebben onderzocht.. Dit rapport bracht diverse fraudepraktijken binnen de commissie aan het licht. Er is natuurlijk veel nieuws over het aftreden van de commissie en over het rapport, daarom deze extra nieuwspagina.  

 


Jacques Santer.
Jacques Santer (LUX), aftredend voorzitter van de Europese Commissie, noemt het rapport een 'schande'.

25-03-'99 Europarlementariërs kunnen leven met Prodi
16-03-'99 Voltallige Europese Commissie stapt op
16-03-'99 Eurocommissarissen kunnen niet individueel naar huis gestuurd worden
16-03-'99 Paul van Buitenen wil weer aan het werk
16-03-'99 Karel van Miert vindt rapport te ver gaan
16-03-'99 Hans van den Broek wordt gesteund door het CDA


Europarlementariërs kunnen leven met Prodi Naar boven

Bron: Trouw 25-03-’99

De meeste Nederlandse Europarlementariërs zijn tevreden met de keus van Prodi als voorzitter van de Europese Commissie. Prodi volgde vandaag de Luxemburger Santer op. Prodi zal vermoedelijk afgenomen worden voor vijfenhalf jaar. Wiersma van de PvdA in het Europees Parlement noemt Prodi een ‘echte zwaargewicht’. Hij heeft volgens Wiersma bewezen zware klussen te klaren. Voor Maij-Weggen (CDA) is het verrassend dat met 11 socialistische regeringsleiders toch gekozen wordt voor een christen-democraat als Prodi. Zij vindt het een goede keuze en ze verwacht geen problemen bij de beoordeling door het gehele Europese Parlement.
      

Voltallige Europese Commissie stapt op Naar boven

Bron: Trouw 16-03-’99

Gisterenavond laat heeft commissievoorzitter Santer bekendgemaakt dat de gehele Europese Commissie opstapt. Eerder die dag verscheen het rapport van het Comité van Wijzen waarin duidelijk staat de commissie in z’n geheel de controle over haar ambtenaren kwijt is geraakt. Daarnaast wordt Edith Cresson (FR) zoals verwacht vriendjespolitiek verweten. Verder trad zij volgens het comité niet op tegen fraude in haar diensten.

Volgende week wordt de Europese Top in Berlijn gehouden en daar ontbreekt dan de Europese Commissie. Op deze top moeten belangrijke beslissingen genomen worden over Agenda 2000. Trouw meldt verder dat de socialisten in het Europees Parlement (dit is de grootste fractie) het vertrouwen in de commissie direct hadden opgezegd na het verschijnen van het rapport.
        

Eurocommissarissen kunnen niet individueel naar huis gestuurd worden Naar boven

Bron: redactie De Europa site 16-03-’99

De problemen binnen de Europese Unie zijn na het opstappen van de voltallige commissie (in totaal 20 leden) groot. Hoe moet de voorzitter en de Europese Commissie nu verder? De Europese verkiezingen voor het Europees Parlement staan voor de deur en aan het einde van dit jaar moet er volgens plan een nieuwe commissie gekozen worden. Het is nog zeer onduidelijk of de Europese Commissie, die nu demissionair is (zo noemt men een commissie of een regering als men ontslagen is) door zal gaan tot eind 1999. In de verdragen is (nog) geen regel opgenomen wat er moet gebeuren als de commissie zijn ontslag indient. Het is ook voor het eerst in de geschiedenis van Europa dat de Europese Commissie ontslag neemt.

Voorzitter Santer kon na het lezen van het rapport niets anders doen dan de hele commissie ontslaan. Santer had al eerder aan het Parlement aangegeven dat hij de conclusies van het Comité van Wijzen zal opvolgen. Veel europarlementariërs vinden dat de commissarissen individueel naar huis gestuurd moeten worden als blijkt dat ze fouten hebben gemaakt. Het Europees Parlement had dit in januari ’99 geprobeerd, met een motie van wantrouwen tegen Cresson. Dat lukte niet omdat er geen meerderheid van stemmen in het parlement was. Nu neemt de hele commissie ontslag en komt Cresson er een beetje gemakkelijk vanaf (zij wordt niet individueel ontslagen). Zeker als besloten wordt dat deze commissie nog zal aanblijven tot het einde van dit jaar met Cresson daarbij. Voor de geloofwaardigheid van de gehele commissie en misschien wel de gehele Europese Unie zou dit een slecht plan zijn. Het is aan de regeringsleiders van alle lidstaten om aan te geven wat er met hun eigen kandidaat moet gaan gebeuren.
   

Paul van Buitenen wil weer aan het werk Naar boven

Bron: redactie De Europa site 16-03-’99

De Europese ambtenaar die het mismanagement bij de Europese Commissie als eerste naar buiten bracht, wil graag weer aan het werk. De Nederlandse ambtenaar schreef eind vorig jaar een brief naar de Groenen in het Europees Parlement, waarin hij zaken naar voren bracht die niet deugden. De ambtenaar is vervolgens geschorst, maar nu blijkt dat hij gelijk heeft, wil hij zijn baan terug. Hij vindt zelf dat er veel in het rapport van Wijzen staat, maar lang niet alle fouten zijn boven tafel gekomen. Als hij weer aan het werk is, zal hij er alles aan doen om alle fraude en mismanagement van de Europese Commissie boven tafel te krijgen.
   

Karel van Miert vindt rapport te ver gaan Naar boven

Bron: BRT-journaal 13.00 uur – 16-03-’99

De Europees Commissaris voor Concurrentiezaken Karel van Miert (BE) vindt dat het Comité van Wijzen een erg zwart beeld heeft gegeven van de Europese Commissie. Van Miert wordt niet persoonlijk beschuldigd in het rapport, maar alle leden wordt wel verweten te weinig controle op de diensten van de commissie te hebben gehad. Daar is Van Miert het volstrekt niet mee eens. Volgens hem werkt hij met zijn ploeg hard aan de bestrijding van oneerlijke concurrentie binnen de EU en legt hij iedere maand verantwoording af aan het Europees Parlement. Hij zegt verder dat de commissie als geheel de schuld krijgt van enkele gevallen van mismanagement. Van Miert: "Ik ga vandaag gewoon verder met de zaken en dossiers die er nog liggen, net zoals andere dagen."

Dit zei hij voor het Belgische BRT-Journaal.
 

Hans van den Broek wordt gesteund door het CDA Naar boven

Bron: redactie De Europa site 16-03-’99

Het CDA vindt niet dat Hans van den Broek definitief op moet stappen na het verschijnen van het rapport van het comité. Het CDA Tweede Kamerlid Van de Akker zei dat als enkele eurocommissarissen iets verweten wordt, een ander commissielid daar niet de dupe van mag worden. Enkele commissarissen zijn in het rapport bij naam genoemd, maar Hans van den Broek wordt persoonlijk niets verweten door de Wijzen. Ook europarlementariër Pronk van de Europese Volkspartij en de lijsttrekker Maij-Weggen vinden dat Hans van den Broek de tijd als Europees Commissaris moet uitdienen.

Hans van den Broek. Andere politieke partijen in Nederland vinden dat Hans van den Broek niet als commissaris kan terugkeren. Fractieleider van GroenLinks Paul Rosenmöller zei dat er binnen een aantal maanden al een nieuwe Europese Commissie gevormd kan worden.

Enkele commissarissen zijn bij naam genoemd, maar Hans van den Broek (NL) wordt persoonlijk niets verweten.