Nieuws december 1998 Terug naar
Nieuwsoverzicht
     
Hieronder kun je klikken op de verschillende nieuwsberichten die in deze maand over de Europese Unie verschenen zijn.

Op sommige berichten kun je niet klikken. Die geven alleen aan wat er op die dag voor nieuws was over de Europese Unie.

December 1998

31-12-‘98 Europese ministers van Financiën stellen waarde euro vast
18-12-’98 Europese Commissie lijdt nederlaag in Parlement
11-12-’98 Duitsland steunt Nederland bij de EU-begroting
05-12-’98 Invoering euro mag de consument geen geld kosten
05-12-’98 Budgetten van begroting EU opnieuw verhoogd
05-12-’98 ‘Immigratie Europese zaak’
04-12-’98 Kamer is voor snelle invoering van de euro
03-12-’98 Gelijk salaris in europarlement
03-12-’98 EU gaat fraude beter bestrijden
03-12-’98 Pinnen in eurolanden kost geld


December 1998


Europese Commissie lijdt nederlaag in Parlement Naar boven

Bron: de Volkskrant 18-12-‘98 (Geert-Jan Bogaerts)

De Volkskrant meldt dat de Europese Commissie een grote nderlaag heeft gelden in het Europese Parlement. Het Parlement heeft via een stemming het beleid m.b.t. de begroting van 1996 afgekeurd. Na de stemming diende iemand van de sociaal-democratische partij een motie Een afkeurend voorstel. in. Dit kan bij een meerderheid lijden tot het aftreden van de commissie.

Het zal uniek zijn als de volledige commissie naar huis wordt gestuurd. Dit is in de geschiedenis van de Europese Unie nog nooit gebeurd. De uitslag van de stemming was 225 voor en 270 stemmen tegen. In maart van dit jaar keurde het Parlement de begroting ook al af. Toen stuurde de Europese Commissie meer informatie naar het Parlement over de begroting. Deze informatie was voor het Parlement (voorlopig) nog niet genoeg.
  

Duitse steun voor Nederland op Europese Top Naar boven

Bron: NRC Handelsblad 11-12-’98 (Birgit Donker en Ben van de Velden)

Nederland krijgt officieel steun van Duitsland bij een verlaging van de EU-bijdrage. Duitsland wil zelf zijn financiële positie verbeteren, maar wil ook instemmen met een verlaging door Nederland, Oostenrijk en Zweden. Het voorzitterschap van Duitsland begint op 1 januari 1999 en dan zullen ze dit meenemen in het programma. Dit schrijft het NRC op 11 december.

Frankrijk stelde dat een verlaging van de bijdrage van Duitsland alleen kon zonder een verlaging van de andere landen, zoals Nederland. Duitsland zou, net als Groot-Brittannië sinds 1984 heeft, een speciale financiële regeling krijgen. Volgend jaar maart (1999) moet er overeenstemming zijn tussen alle EU-landen over de bijdrage aan de Europese Unie. Deze overeenstemming wilde Oostenrijk in haar halfjarig voorzitterschap al bereiken, maar dat is nog niet gelukt.
  

Doven zijn naarstig op zoek naar gebaar voor ‘euro’ Naar boven

Bron: de Volkskrant 8-12-’98 (Christie Hofmeester)

De Volkskrant besteedt aandacht voor het probleem van doven die ook een nieuw gebaar moeten leren voor de euro. De Stichting Vi-taal (deze stichting promoot de taal voor doven) heeft nog geen idee welke gebaar ze moeten gaan gebruiken. Om zo snel mogelijk een nieuw gebaar te hebben, heeft Vi-taal een referendum op internet uitgeschreven.

Geen standaardgebaar
Met het referendum wil de stichting geen standaardgebaar voor de euro hebben, maar mensen kunnen stemmen op mogelijke gebaren die op de website gegeven worden. In de praktijk moet blijken welke gebaar er gebruikt gaat worden. Naast het stemmen op voorbeeldgebaren kun je ook een nieuw gebaar nomineren. Hert referendum van de Stichting Vi-taal is te vinden op http://www.denhaag.org/~vitaal.
   

Invoering euro mag de consument geen geld kosten Naar boven

Bron: Algemeen Dagblad 5-12-’98 (Dick Westendorp)

De euro gaat de consument toch geld kosten. Wat eerst als een voordeel werd beschouwd, wordt nu een groot nadeel voor de Nederlandse consument. Vanaf januari 1999 moet men gemiddeld vier gulden gaan betalen voor één keer pinnen in het buitenland. De VSB-Bank maakte als eerste bekend dat men hiervoor geld gaat vragen, dit meldt Dick Westendorp voorzitter directie van de Consumentenbond in het AD.

Hij legt in het artikel uit hoe het werkt. Als je in het buitenland pint dan pin je als ‘gastgebruiker’ bij een buitenlandse bank. Door de wisselkoersen van het omrekenen naar buitenlandse munten betaal je een opslag. Maar per 1 januari zullen deze kosten verdwijnen, omdat alle banken in euro’s zullen rekenen. De consumentenbond is niet tegen een betaling voor pinnen in het buitenland, maar vindt vier of vijf gulden per keer wel erg hoog. Zij vinden dat je in het buitenland niet teveel geld in je portemonnee moet hebben. Nu wordt het duurder om kleine bedragen te pinnen en gaan mensen dus weer veel per keer pinnen. De veiligheid neemt hierdoor sterk af. Waar is het genoemde voordeel van de consument gebleven?
  

‘Immigratie Europese zaak’
Hoogleraar pleit voor gezamenlijke aanpak asielzoekers door EU
Naar boven

Bron: Trouw 5-12-‘98

De hoogleraar Europees Migratierecht aan de katholieke universiteit Nijmegen, Roel Fernhout pleit voor een onafhankelijk immigratiebureau in Europa. In het verdrag van Dublin is het immigratiebeleid van de EU opgenomen. Maar de hoogleraar vindt dat er nu onjuiste uitgangspunten in het verdrag staan. Het verdrag gaat meer uit van de vraag wie een asielzoeker moet opnemen dan de vraag of iemand wel echt vluchteling is.

Europees asielbeleid
De hoogleraar ziet veel in een onafhankelijk bureau voor Europa. De asielzoekers die echt vluchteling zijn, moeten over de gehele Europese Unie verdeeld worden. Er moet vooraf gekeken worden naar de bevolkingsdichtheid en aan de hand daarvan kan via een gewogen gemiddelde mensen worden toegelaten. Het is niet zo dat als het vol is er geen mensen meer binnen de EU mogen komen, aldus Roel Fernhout. Toch zitten alle landen niet op één lijn, waardoor één Europees asielbeleid ver weg lijkt te zijn.
  

Budgetten van begroting EU opnieuw verhoogd Naar boven

Bron: de Volkskrant 5-12-’98

De Volkskrant meldt dat Nederlandse ambtenaren een nederlaag hebben gelden in Brussel. Nederland wil de komende jaren namelijk bezuinigen op de begroting van de EU. Brussel stemde in met een verhoging van twee onderwijsprogramma’s. Het bedrag wat Nederland voor ogen had, komt nu 1,2 miljard hoger te liggen.

De budgetten die verhoogd worden, richten zich op projecten van beroepsopleidingen en het verstrekken van studiebeurzen. Duitsland en Zweden willen ook een lagere bijdrage voor de Europese Unie, maar zij stemden wel in met het voorstel. Het voorstel voor een verhoging van de budgetten van enkele onderwijsprojecten, kwam van het Europees Parlement.
  

Kamer is voor snelle invoering van de euro Naar boven

Bron: de Volkskrant 4-12-’98 (Mike Ackermans)

De Volkskrant meldt dat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer niet veel voelt voor een invoering van de euro in vier weken. Een korte omruilperiode van de gulden naar de euro zal dus eerder het geval zijn. Het nationaal forum voor de introductie van de euro (zie ook pagina euro) voelt niet veel voor een hele korte omruilperiode. Alleen de detailhandel voorziet chaos bij de kassa en wil dus snel over naar de euro.

Verschillende partijen vinden dat minister Zalm van Financiën goed moet luisteren naar de Tweede Kamer. Een partijlid van D66 vindt dat Zalm niet zo sterke argumenten gebruikt voor een het idee ‘omruilperiode van vier weken’. Een argument tegen invoering in bijvoorbeeld één dag is dat er dan nog niet genoeg euro’s onder de bevolking zijn. Dit stelt het nationaal forum. Een oplossing voor alle partijen is er nog niet gevonden, maar er zullen de komende tijd verschillende ideeën naar voren worden gebracht.
  

Pinnen in eurolanden kost geld Naar boven

Bron: Het Parool 3-12-’98 (redactie economie)

Het Parool meldt dat de VSB-Bank de eerste bank is die bekendmaakt dat pinnen in één van de elf euro-landen geld gaat kosten. Dit is per 1 december ingegaan. Verwacht wordt dat andere banken snel zullen volgen. De stap van de VSB is het gevolg van de girale euro die per 1 januari wordt ingevoerd.

De reden dat banken dit besluit nemen is omdat de kosten voor de wisselkoersen wegvallen. Banken berekenden altijd al kosten als je gepind had, maar dit zag je niet terug op je rekeningsafschrift. Het Parool meldt verder dat de banken er nog niet over nadenken om dit ook in Nederland in te voeren. Volgens een woordvoerder van de bank zal het voor de mensen niet duurder worden.
  

Gelijk salaris in europarlement Naar boven

Bron: Het Parool 3-12-’98 (Remco de Jong)

Een meerderheid in het Europees Parlement stemde de leden voor om een vast salaris voor iedereen in te voeren. Het Parool meldt verder dat het Parlement ook instemde met een regeling waardoor alleen de echt gemaakte kosten vergoed worden. De regeringsleiders (dus alle staatshoofden en minister-presidenten, zoals bijvoorbeeld Kok uit Nederland) moeten in Wenen hierover een definitieve beslissing nemen.

Over de verschillen tussen de salarissen is jarenlang gepraat. Het maandsalaris wordt nu voor elk parlementslid 12.600 gulden oftewel 5727,27 euro. Dit salaris wordt betaald uit de begroting van het Europees Parlement. Sommige leden gaan hierdoor meer verdienen en anderen gaan er per maand op achteruit.
  

EU gaat fraude beter bestrijden Naar boven

Bron: Het Parool 3-12-’98

Het Parool meldt dat de Europese Commissie gisteren een voorstel heeft gedaan voor een nieuw bureau dat de fraude moet gaan bestrijden. Het gaat om het totale gebied van de Europese Unie.

Dit voorstel dat was gedaan door de voorzitter van de Europese Commissie, Santer. Er was al snel kritiek over het voorstel, omdat er nu al een bureau bestaat. Het Europees Parlement had gevraagd om een onafhankelijk bureau. Dit zou met het huidige voorstel niet het geval zijn.