Europese Unie: milieubeleid
    
Terug naar
Beleid van de EU
- Europees Parlement en het milieu
- Europees Milieuagentschap
- Eco-label
- meer informatie

Hieronder vind je algemene informatie en enkele afspraken die er binnen de Europese Unie gemaakt zijn over het milieu.

Wat doet het Europees Parlement voor het milieu?

Aan het begin van de samenwerking tussen de Europese landen (Verdrag van Rome 1957) werd er nog niet over het milieu gepraat. Pas in de jaren ’60 besprak het Europees Parlement onderwerpen op het gebied van milieu. In die jaren kwam door aandringen van het Parlement de eerste Europese Gemeenschap-norm (EG-norm) tot stand. Pas in 1993 werd het milieu een belangrijk onderdeel van het beleid in Europa. Bij het Verdrag van Maastricht werd een apart hoofdstuk over het milieu opgenomen. Afspraken worden er gemaakt volgens de volgende punten:

Het Europees Parlement heeft sinds het Verdrag van Maastricht meer te zeggen over het milieu. Ze kunnen nu ook meebeslissen over het milieu en de interne markt (dit is de economie tussen de verschillende landen die zijn aangesloten bij de EU; andere benaming voor interne markt: Europa zonder grenzen).

Enkele voorbeelden waar milieubeleid zich op richt:

- lucht- en waterverontreiniging
- afval
- natuurbescherming
- chemische producten

Europees Milieuagentschap (EAA) Naar boven

Dit is een organisatie die betrouwbare informatie geeft over de milieusituatie in de EU. Dit agentschap is gevestigd in Kopenhagen. Met deze informatie kunnen de landen die lid zijn van de EU maatregelen nemen om het milieu te beschermen. Het agentschap evalueert deze maatregelen dan weer. Verder geeft de EAA voorlichting over het milieu aan het publiek. Mocht het nodig zijn dat er wat bedacht moet worden om het milieu te beschermen dan doet de EEA dat ook.

Het agentschap maakt deel uit van het Europese Milieuobservatie- en informatienetwerk (EIONET). Het doel van dit netwerk is het snel uitwisselen van milieugegevens en milieuinformatie tussen de aangesloten organisaties. Dit zijn bijvoorbeeld Europese en nationale steunpunten op milieugebied.

Eco-label Naar boven

Als producten aan bepaalde milieu-eisen voldoen dan krijgt deze het eco-label. Dit is het milieukeur dat de Europese Commissie toegekend. De voorwaarden om het eco-label te krijgen verschillen per productgroep. Inmiddels is aan ruim 165 producten het milieukeur toegekend door de Europese Commissie. Milieu-eisen zijn er gemaakt voor onder andere:

- wasmachines
- lampen
- verf en vernis voor gebruik binnenshuis
- t-shirts
- kopieerpapier
- etc.

Als je een eco-label wilt, moet je hier wel voor betalen. Als je het eco-label voor je bedrijf gebruikt dan moet je een percentage (0,15%) van je omzet betalen. Het midden- en kleinbedrijf en fabrikanten in ontwikkelingslanden betalen minder. Telkens wanneer er voor een productgroep milieucriteria zijn vastgesteld, worden deze in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt

Het eco-label heeft de vorm van een bloem, de kleur ervan is groen.

Meer informatie Naar boven

Er is natuurlijk veel meer over het milieu te vertellen. Zo heeft iedere politieke partij een mening over het milieu. Kijk dus voor meer informatie over het milieu op de site van een politieke partij in Europa. Een overzicht van de partijen vind je op deze site: Politieke partijen in Europa.