Europese Unie: landbouw
    
Terug naar
Beleid van de EU
- landbouw in Europa
- korte geschiedenis van de landbouw in de EU
- laatste ontwikkelingen
-
Europees OriŽntatie- en Garantiefonds voor de landbouw

Landbouw in Europa

In de geschiedenispagina's is al te lezen dat landbouw een belangrijk onderdeel is van de Europese Unie. Landbouw is de gemeenschappelijke sector van Europa. Al vanaf het begin van de EEG (Europese Economische Gemeenschap) gaat een groot deel van de totale begroting naar de landbouw.

In de loop der jaren zijn er binnen Europa verschillende ontwikkelingen geweest in de samenwerking op het gebied van landbouw. Hieronder vind je eerst de laatste ontwikkelingen op het gebied van landbouw in Europa. Daaronder kun je meer lezen over afspraken die er binnen de EU gemaakt zijn.

          

 

Geschiedenis van de landbouw in de EU Naar boven
       
Koe.
       
       
Economische samenwerking kwam er vooral op het gebied van de landbouw. Na het ontstaan van een douane-unie zou er begonnen worden met de landbouwsamenwerking. Landbouw was in die tijd een belangrijke sector. In heel West-Europa werkte 20 % van de mensen in de landbouwsector. Het was vooral voor Frankrijk erg belangrijk om binnen de buitenlandse markten te komen. Zij waren sterk in de landbouw. Er kwamen later dan ook vaste prijzen in alle landen van de EEG. Door een hoge prijs die vast kwam te staan, waren de boeren zeker van een inkomen.
De samenwerking op dit terrein was een succes. De landbouwsector kwam dichter bij de industrie te liggen dan vroeger. Er kon veel meer geproduceerd worden, maar het nadeel was dat kleine boeren verdwenen door schaalvergroting Schaalvergroting betekent dat de productie per boer enorm toenam en alleen de grote boeren overbleven..
      
     
Laatste ontwikkelingen: Boeren protesteren in Brussel Naar boven

De week van 22 februari 1999 is een belangrijke week voor de boeren in de EU. De commissie Landbouw neemt dan aan het einde van de week een besluit over de toekomstige hervorming. De plannen hiervoor waren al vastgelegd in Agenda 2000.

De Europese Commissie wil nu dat veel landbouwprijzen dalen, zoals bijvoorbeeld de zuivel- en rundvleesproducten. In ruil voor dit verlies aan inkomen krijgen de boeren een inkomenscompensatie door middel van toeslagen of premies. De boeren verwachten dat dit veel te weinig zal zijn en zij vrezen dat vooral de kleine boeren hun bedrijf zullen verliezen. Op maandag 22 februari hebben zo'n 30.000 boeren uit de Europese Unie geprotesteerd tegen de voorstellen van de Europese Commissie. Een aantal keer moest de Brusselse politie ingrijpen om grote rellen te voorkomen.

Op de nieuwspagina: februari 1999 en maart 1999 vind je meer informatie over deze protesten.

Het gaat vooral om het volgende beleidsplan, zoals vermeld in De Telegraaf, 22-02-'99 (Danielle Rossingh):

Beleidsplan Landbouw - Agenda 2000 Met Agenda 2000 zijn voorstellen gemaakt over het financieren van onder andere landbouw, als de Europese Unie uitbreidt met landen als Polen en TjechiŽ.
          
  Akkerbouw Graanprijzen moeten 20% dalen. Dit kost akkerbouwer gemiddeld 6.250 gulden p.j., in VeenkoloniŽn gemiddeld zelfs 14.095 gulden p.j.
  Melkveehouderij De zuivelprijs moet 15% dalen, wat de melkveehouder gemiddeld 15.530 gulden gaat kosten, grote melkveehouders moeten zelfs gemiddeld 23.160 gulden missen.
  Vleeshouders Prijzen van rundvlees dalen met 30%, wat betekent dat het inkomen van de rundvleeshouder gemiddeld daalt  met 22.790 gulden.

De Europese Commissie wil de prijzen aanpassen aan het wereldmarktniveau. De daling in inkomens moet gecompenseerd worden met premies. Volgens minister Apotheker (Landbouw) zijn de voorgestelde premies veel te laag.

Vrijdag 26 februari 1999 hebben de ministers van Landbouw in Europa het overleg over de hervorming stopgezet. Zij bereikten geen overeenstemming over de voorstellen van de Europese Commissie. Dinsdagmiddag 2 maart is het overleg hervat. De ministers wilden eigenlijk vrijdag al een akkoord, zodat dit gelijk door de regeringsleiders en staatshoofden van Europa besproken kon worden. Zij kwamen in Duitsland bijeen voor een informele top over de financiering van de Europese Unie na het jaar 2000.

Op de Europese top in Berlijn hebben de regeringsleiders en staatshoofden van de Europese Unie een akkoord bereikt over de landbouwuitgaven voor de komende jaren. Er wordt minder bezuinigd dan vooraf was voorgesteld, mede onder druk van de Fransen. Zij profiteren vanaf het begin van de Europese Economische Gemeenschap het meest van de landbouwsubsidies. Voor meer informatie zie: Nieuws - Europese Top.


Europees OriŽntatie- en Garantiefonds voor de landbouw
Naar boven

Voor de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid werd enige tijd terug het Europees OriŽntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) opgericht. De afdeling Garantie houdt zich bezig met de ondersteuning van de landbouwmarkten en -prijzen, en de afdeling OriŽntatie houdt zich bezig met structuurverbeteringen in de landbouw. Alles geldt voor het hele gebied van de Europese Unie. De afdeling OriŽntatie valt onder de structuurfondsen van de EU. Deze afdeling moet bijdragen aan een verbetering van de productie- en de afzetstructuur.

Het doel van de afdeling Garantie is om de landbouwers van een redelijk inkomen te verzekeren. Veder regelt deze afdeling de landbouwprijzen binnen de EU. Ieder jaar bepalen de ministers van landbouw van de Europese Unie zogenaamde bodemprijzen voor de producten. Is de prijs voor een product lager dan deze vastgestelde bodemprijs, dan kan een boer deze wel voor de bodemprijs verkopen. Op deze manier wordt het verlies beperkt.