Info: Europese instellingen over veiligheid
      
Terug naar
Info-overzicht

- Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
- West-Europese Unie

- Europol Drugseenheid
               
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
Naar boven

Het werkterrein van de OVSE omvat de veiligheid in europa, naleving van humanitaire beginselen en economische samenwerking.

Bezoekadres:
Kärtnerring 5-7
A-1010 Wenen
Tel: 00-43 1 514 360
Fax: 00-43 1 514 369
Site: http://www.oecd.org
                       

West-Europese Unie Naar boven

De WEU houdt zich bezig met de veiligheid binnen Europa.

Bezoekadres:
Regentschapstraat 4
B-1000 Brussel
Tel: 00-32 2 511 32 70
E-mail: [email protected]
Site: http://www.weu.int
    
                 

Europol Drugseenheid Naar boven

Belangrijkste taak van deze instelling is het uitwisselen en analyse van informatie over illegale drugs- en wapenhandel.

Bezoekadres:
Raamweg 47
2596 HN Den Haag
Postadres:
Postbus 90580
2509 LW Den Haag
Tel: 070 – 302 53 02
Fax: 070 – 345 58 96
E-mail: [email protected]