Info: Europese instellingen over rechten
      
Terug naar
Info-overzicht


- Hof van Justitie
- Europees Hof voor de rechten van de mens
- Europese Ombudsman


               
Hof van Justitie
Naar boven

Het Hof ziet toe op de eerbiediging van het Gemeenschapsrecht.

Bezoekadres:
Boulevard Konrad Adenauer
Kirchberg
L-2925 Luxemburg
Tel: 00-352 4303 1
Fax: 00-352 4303 2600
Site: http://www.curia.eu.int
     

Europees Hof voor de rechten van de mens Naar boven

Dit Hof is opgericht om de naleving van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden af te dwingen. Dit Hof is gevestigd in Straatsburg (FR).

Bezoekadres:
Cour européenne des Droits de l'Homme
Conseil de l'Europe
F - 67075 Strasbourg-Cedex
Tel: 33 03 88 41 20 18
Fax: 33 03 88 41 27 30
Site: http://www.dhcour.coe.fr/fr/general.htm
     

Europese Ombudsman Naar boven

Hier worden klachten van ‘verkeerd’ bestuur door één van de Europese instellingen behandeld. Klachten kunnen van iedereen komen.

Bezoekadres:
1, Avenue du Président Robert Schuman BP 403
F-67001 Straatsburg Cedex
Tel: 00-33 388 172313 / 172383
Fax: 00-33 388 179062