Info: Informatiepunten Nederland
   
Terug naar
Info-overzicht


- Info-Points Europa
- Vertegenwoordiging Europese Commissie in Nederland
- Voorlichtingsbureau Europees Parlement
- Europese Beweging Nederland
- Europa Centrum
- Informatie over de euro
- Informatie over de EU op internet
- Nederland voorzitter van de Europese Unie (1997)

               
Info-Points Europa
Naar boven

In alle provincies is een grote bibliotheek voorzien van een Info-Point over Europa. Je kunt hier allerlei informatie krijgen over de Europese Unie. Er zijn verschillende brochures en folders te krijgen. De beheerder van het Info-Point Europa heeft toegang tot de Europese databank, dus hij weet op bijna alle vragen wel een antwoord.

Voor het adres van de bibliotheek in jouw provincie, bel:
Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland, tel: (070) 346 93 26.
                      

Vertegenwoordiging Europese Commissie in Nederland Naar boven

Zij geeft voorlichting aan het Nederlandse publiek over de Europese Unie.
Bezoekadres:
Korte Vijverberg 5
2513 AB Den Haag

Postadres
:
Postbus 30465
2500 GL Den Haag
Telefoon: centrale (+31-0)70-3135300
Fax: (+31-0)70-3646619
E-mail: [email protected]
Site: http://www.eu.nl/
       
                    

Voorlichtingsbureau Europees Parlement Naar boven

Als je vragen hebt over het Europees Parlement of je wilt een folder aanvragen, kun je je richten tot dit voorlichtingsbureau.

Bezoekadres:

Korte Vijverberg 6
2513 AB Den Haag
Tel: 070 – 362 49 41
Fax: 070 – 364 70 01
E-mail: [email protected]
Site: http://www.europarl.eu.int/denhaag en http://www.europarl.eu.int
  
                                     

Europese Beweging Nederland (EBN) Naar boven

Dit is een internationale beweging waar 17 landen bij zijn aangesloten. Het doel is de vorming van een democratisch Europa.

Bezoekadres:
Riouwstraat 137
2585 HP Den Haag
Tel: 070 – 354 11 44
Fax: 070 – 358 76 06
E-mail: [email protected]
Site: http://www.europese-beweging.nl

Europese Beweging (Internationaal)

Luxemburgplein 1
B-1050 Brussel
Tel: 00-32 2 512 44 44
Fax: 00-32 2 512 66 73
           

Europa Centrum Naar boven

Het doel van het Europa Centrum is het informeren van jongeren over de Europese Unie om de kennis te vergroten. Dit cenrum is in 2002 opgeheven.

                        

Informatie over de euro Naar boven

Het ‘Nationaal Forum voor de introductie van de euro’ geeft onder andere voorlichting aan burgers over de invoering van de nieuwe munt.

Postbus 20205
2500 EE Den Haag
Tel: 0800 – 1521
Site: http://www.euro.nl     

          

Informatie over de EU op internet Naar boven

De belangrijkste internetadressen staan hier nog op een rijtje. Hier kun je in het Nederlands informatie over de Europese Unie vinden.