Info: Europese economische instellingen
      
Terug naar
Info-overzicht
- Europese Centrale Bank
- Europese investeringsbank
- Europese Vrijhandelsassociatie
- Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
- Eurostat
- Benelux
         
Europese Centrale Bank
Naar boven

De Europese Centrale Bank gevestigd in Frankfurt (DU), die volledig onafhankelijk is, bepaalt het monetair beleid. De hoofdtaak van de bank is de prijsstabiliteit te handhaven, ofwel de inflatie laag te houden. De president van deze bank is dhr. Duisenberg.

Bezoekadres
Kaiserstraße 29
D-60311 Frankfurt am Main
Duitsland

Postadres
Postfach 16 03 19
D-60066 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 1344 0
Fax: +49 69 1344 6000
Site: http://www.ecb.int  
            

Europese investeringsbank Naar boven

De investeringsbank heeft als belangrijkste taak het verstrekken van geld voor projecten in de EU.

Bezoekadres:
100, Bd. Konrad Adenauer
L-2950 Luxemburg
Tel: 00-352 43791
Fax: 00-352 437704
E-mail: [email protected]
Site: http://www.eib.org
     

Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) Naar boven

Het doel van deze in 1960 opgerichte instelling is het zorgen voor vrije handel in goederen tussen de landen.

Bezoekadres:
9-11 Rue de Varembé EVA
Trierstraat 74
1211 Genève 20
Zwitserland
B-1040 Brussel
België
Tel: 00-41 22 7491111 00-32 2 2861711
Fax: 00-41 22 7339291 00-32 2 2861750

E-mail: [email protected]
Site: http://www.efta.int
               

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Naar boven

Het doel is het helpen bij een gezonde en duurzame ontwikkeling van de economische groei in de landen die de EU vormen.

Bezoekadres:
2, Rue André Pascal
75775 Parijs Cedex 16
Frankrijk
Tel: 00-33 1 45248200
Fax: 00-33 1 45248500
E-mail: [email protected]
Site: http://www.oecd.org
   
       

Eurostat Naar boven

Eurostat is het Europese bureau voor de statistiek. Nederland stuurt vanuit het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gegevens over bijvoorbeeld werkloosheid, nationaal inkomen, et cetera naar Eurostat. Eurostat houdt van alle 15 lidstaten van de EU de gegevens bij en bepaald bijvoorbeeld het gemiddelde werklooshiedscijfer over de gehele Europese Unie.

Bezoekadres
Rue Alcide de Gasperi
L-2920 Luxemburg
Tel: 00-352 4301 33454
Fax: 00-352 4301 32594
E-mail: [email protected]
Site: http://www.europa.eu.int/eurostat.html

Gegevens van de Databank van Eurostat
zijn tegen betaling op te vragen bij:
Wetstraat 130
B-1049 Brussel
Tel: 00-32 2 299 6666
Fax: 00-32 2 29 50125 
 
      

Benelux Naar boven

De Benelux (België, Nederland en Luxemburg) streeft naar een zo goed en zo volledig mogelijke economische samenwerking tussen de drie landen.

Bezoekadres
Regentschapsstraat 39
B-100 Brussel
Tel: 00-32 2 5193811
Fax: 00-32 2 5134206
E-mail: [email protected]