Europese Unie: gezondheidsbeleid
       
Terug naar
Beleid van de EU
- activiteiten
- aidsbestrijding
- kankerbestrijding

Het is in het algemeen goed gesteld met de gezondheid van de Europeanen, maar de EU vindt toch dat er activiteiten ontwikkeld moeten worden om de gezondheid van de bevolking te waarborgen. Een vijfde van de Europese bevolking overlijdt nog voordat men 65 jaar oud is. Hartziekten, beroertes, kanker en ongelukken zijn de belangrijkste oorzaken. Wij zullen hieronder enkele ontwikkelingen op gezondheidsgebied binnen de Europese Unie bespreken.

Activiteiten

De EU onderneemt verschillende activiteiten op het gebied van de volksgezondheid, zoals anti-rokenacties en aidspreventie.
    
In 1995 werd het Europees Agentschap voor de Veiligheid en Gezondheid op het Werk opgericht. Allereerst moest dit Agentschap zorgen voor een netwerk als verbinding tussen nationale netwerken in de EU-landen en alle belangrijke organisaties, zoals bijvoorbeeld arbeidsdiensten. Het doel van het Agentschap is het makkelijker kunnen overdragen van informatie aan EU-organen, EU-landen en andere betrokkenen.

In 1996 werd het Bureau voor de Risico's van Zware Ongevallen opgericht. Dit bureau werd opgericht omdat ongevallen voor een groot deel het vroegtijdige sterftecijfer bepalen. Het bureau moet wetenschappelijk en technische bijstand gaan leveren bij beslissingen van de Europese Commissie. Op deze manier moeten grote industriële risico's worden voorkomen.
           

           
      
Aidsbestrijding
     
Naar boven
De afgelopen jaren hebben de landen van de Europese Unie, in samenwerking met enkele niet-EU-landen diepgaand onderzoek verricht naar de bestrijding van Aids. Van 1992 tot 1995 liep het actieprogramma 'Europa tegen Aids'.

Dit actieprogramma was vooral gericht op informatie en educatie over maatregelen ter voorkoming van het besmet raken met het HIV-virus. Ook ging de aandacht uit naar het bestrijden van discrimatie van HIV-geïnfecteerde mensen.

Een nieuw actieprogramma loopt van 1996 tot 2000, gesteund door de samenwerkingsverbanden in de EU m.b.t. aidspreventie die met het vorige actieprogramma ontstaan zijn.

Kankerbestrijding
     
Naar boven
In de periode 1995-1999 loopt het actieplan 'Europa tegen Kanker'. Het belangrijkste doel van dit actieplan is de bevolking meer bewust maken van de oorzaken van kanker en de mogelijkheden om kanker te krijgen te verkleinen.

In de EU sterven jaarlijks 840.000 mensen aan kanker. Wanneer er geen actieplannen komen voor de bestrijding van kanker, door middel van preventie en behandeling, dan kan de komende 15 jaar het sterftecijfer oplopen.

Uit onderzoek is gebleken dat een belangrijk deel van de gevallen van kanker te maken heeft met de levenswijze, bijvoorbeeld veel roken. 30% van de kankergevallen wordt veroorzaakt door te veel roken. 
De EU probeert via verschillende
richtlijnen Richtlijn is een doelstelling waaraan een EU-land zich moet houden. Elk lidstaat kiest zelf de vorm en de middelen om de doelstelling te bereiken.  het tabaksgebruik te verminderen. Een voorbeeld van zo'n richtlijn is de verplichte accijns Accijns is belasting op verbruiksartikelen. van minimaal 57% op sigaretten.

De belangrijkste punten die het actieplan nastreeft zijn:

- vroegtijdige signalering
- goede voorlichting
- diagnose en registratie
- studie en acties op het gebied van de kwaliteit en de zorg
- onderzoek

De Europese Commissie werkt samen met lidstaten en nationale comités om te zorgen voor een goede beschikbaarheid van belangrijke informatie voor het volk.

Naar boven