De euro

- geschiedenis
- fase 1: van 1990 - 1994
- fase 2: van 1994 - 1999
- fase 3: vanaf 1 januari 1999
- de euro is er!
- hoe gaat de euro er uit zien?
- wat is de euro waard?
- wat is precies een Ecu?
- wat voor teken zet je voor de euro?
- meer informatie

Ontstaan van één Europese munt: de euro

Hieronder vind je eerst een klein stukje geschiedenis over het ontstaan van de euro. Daarna gaan we in op veel gestelde vragen en kun je zien hoe de munt eruit komt te zien.

Geschiedenis
        
Naar boven
In Maastricht (1991) werd een goede stap richting één Europa gezet. De grenzen tussen de landen verdwenen, waardoor er onder andere geen paspoortcontrole’s meer waren. Maar er wordt ook afgesproken dat alle landen een Europese Monetaire Unie (EMU) beginnen.

Dit houdt in dat de deelnemende landen hun eigen munt omruilen voor een gemeenschappelijke munt: de euro. Een volledig onafhankelijke centrale bank zet de lijnen uit.

In het Verdrag van Maastricht werd afgesproken dat alles in drie fasen zou gebeuren. Die willen we hieronder bespreken.
       

Fase 1: van 1990 – 1994 Naar boven

De landen uit de Unie maken het verspreiden van geld gemakkelijker. Dit houdt onder meer in dat de burgers uit de Europese Unie in elke lidstaat bank- en spaarrekeningen kunnen openen, hypotheken kunnen afsluiten, leningen kunnen aangaan, verzekeringen kunnen sluiten etc.
       

Fase 2: van 1994 – 1999 Naar boven

In Frankfurt wordt het Europees Monetair Instituut (EMI) opgericht. De belangrijkste taak van het EMI is er voor te zorgen dat de landen goede afspraken met elkaar maken over het monetaire beleid (het beleid over het geld en de financiering in een land). Ook moet het EMI geraadpleegd worden door de lidstaten voordat zij belangrijke monetaire beslissingen nemen. In 1998 wordt vastgesteld welke landen aan de eisen van het Europees Monetair Instituut voldoen en dus onderdeel kan worden van de EMU. Het Europees Monetair Instituut verandert van naam in 1999.

Vanaf 1 januari worden de taken overgenomen door één centrale bank in Europa: de Europese Centrale Bank (ECB).           

Met onder andere billboards probeert het Nationaal Forum voor de introductie van de euro de Nederlanders bewust te maken van de komst van de nieuwe munt.
  
   
Fase 3: vanaf 1 januari 1999
Naar boven

Vanaf deze datum is er pas echt een Monetaire Unie. De deelnemende landen gaan over op een gemeenschappelijke munt - de euro. Betalen met de euro in de winkel kan vanaf 1 januari 2002. De Europese Centrale Bank gevestigd in Frankfurt (DU), die volledig onafhankelijk is, bepaalt het monetair beleid. De hoofdtaak van de bank is de prijsstabiliteit te handhaven, ofwel de inflatie laag te houden. De president van deze bank is dhr. Duisenberg. Hij was jarenlang president van De Nederlandse Bank (DNB).

De euro is er! Naar boven

Op 31 december 1998 is de waarde van de euro vastgesteld. Er doen twaalf landen mee aan de EMU en zij voeren allemaal de euro in. Hieronder vind je een kaartje van Europa. De landen die donker gekleurd zijn, ruilen hun eigen munt om voor de euro.

Donkergekleurde landen voeren de euro in. Landen die de euro invoeren van boven naar beneden: Finland, Ierland, Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Griekenland, Spanje en Portugal (dit rijtje is ook wel bekend als DING FLOF BIPS)
          
Al is de euro op 1 januari 1999 officieel ingevoerd en vanaf 1 janauri 2002 kunnen we er ook echt mee betalen. Wel kun je er nu al giraal mee betalen en facturen. Veel bedrijven starten dus eerder met de euro.

Op 1 januari 1999 is de girale euro ingevoerd en op 1 januari 2002 is de euro ook chartaal (munten en bankbiljetten) ingevoerd. Alle koersen van alle landen worden uitgedrukt in euro’s. Op de effectenbeurs gaan ze de koersen ook omrekenen in euro’s.

Op 1 juli 2002 wordt de euro het enige wettige betaalmiddel. Er kan vanaf die datum niet meer met guldens betaald worden.


                  

                    
Hoe gaat een euro er uit zien?
Naar boven

De gulden, de mark, de lire enzovoort verdwijnen in 2002. We hebben in Nederland tot en met 28 januari 2002 zowel met guldens als met euro's betaald, maar dat is nu voorbij. Je kunt je oude guldens nu alleen nog inwisselen bij de bank. Tot 1 april 2002 is dit gratis, daarna zijn hier kosten aan verbonden.
Vanaf 1 janauri komen er dus alleen euro-biljetten uit de pinautomaten en krijgen we via winkels, de bus, trein en metro muntgeld in onze portemonnee. Alle biljetten zijn in elk land hetzelfde. De munten hebben in elk land een andere voorzijde. Elk land heeft een eigen ontwerp voor die voorzijde gemaakt. Zo staat bij ons Koningin Beatrix op de voorzijde van elke munt afgebeeld en de tekst 'God zij met ons' staat op de rand van een 2 euromunt. Na verloop van tijd zullen we echter bijna geen Nederlandse euromunten meer hebben, omdat er maar weinig Nederlandse munten zijn gemaakt in vergelijking met bijvoorbeeld Duitse en Franse munten.

Dit zijn de munten en bankbiljetten waar we nu mee kunnen betalen.

Munten

1 eurocent
2 eurocent
5 eurocent
10 eurocent
20 eurocent
50 eurocent
1 euro
2 euro
Munten van 1, 2 en 5 eurocent.

Bankbiljetten

5 euro
10 euro
20 euro
50 euro
100 euro
200 euro
500 euro

 

 

Een biljet van 50 euro. Dit is 110 gulden waard.

In de week van 12 juli 1999 zijn ze in Nederland en een viertal andere EU-landen, waaronder België, begonnen met het drukken van de euro-bankbiljetten. De andere landen volgden snel hierna.

         
   

Wat is de euro waard?
Naar boven

Op 31 december 1998 werd de waarde van de euro vastgesteld. Hieronder vind je een overzicht van de waarde van de euro in alle elf landen.

1 euro

Nederland 2,20371 nlg
België 40,3399 bef
Duitsland 1,95583 dem
Luxemburg 40,3399 luf
Frankrijk 6,55957 frf
Spanje 166,386 esp
Italië 1936,27 itl
Ierland 0,787564 iep
Portugal 200,482 pte
Oostenrijk 13,7603 ats
Finland 5,94573 fim

Als je van gulden naar euro omrekent: 1 gulden = 0,45378 euro.

Een ander rekenvoorbeeld. Je wilt een nieuwe cd kopen. Wat moet je betalen? We gaan ervan uit dat een cd gemiddeld zo rond de 43 gulden gekost heeft. Je betaalt dan nu: 19,51 euro voor één cd.
       
         
Wat is precies een Ecu?
Naar boven

De waarde van de euro had op 31 december 1998 precies dezelfde waarde als de Ecu. Dit is de European Currency Unit. Dit moet je voorstellen als een mandje met daarin alle munten van Europa. Ook Groot-Brittannië, Denemarken, Griekenland en Zweden zitten in dit mandje. De waarde van de Ecu is gelijk aan een bepaald gewogen gemiddelde van de waarde van een aantal munten uit de EU. Omdat de vier bovengenoemde landen (nog) niet meedoen met de euro, is de waarde van 1 euro iets anders dan de waarde van de elf eurolanden. Sommige mensen verwarren de Ecu met de euro. Het verschil is dat de Ecu een mandje is met verschillende munten en de euro echte munt is waarmee je kunt betalen.

Een handig omrekenapparaatje vind je op de site van de Europese Unie: http://www.europa.eu.int/eurobirth.
  

Wat voor teken zet je voor de euro? Naar boven

Als we een bedrag aangeven in guldens dan zet er een f-teken voor. Met de komst van de euro is dit teken verdwenen. In alle twaalf landen komt voor het bedrag dit teken te staan:

Het teken waarmee je het aantal euro's aangeeft.

      
Wil je meer weten over de euro?
Naar boven

Voor meer informatie kun je terecht bij het Nationaal Forum voor de introductie van de euro. Ook kun je bij je eigen bank meer informatie vragen.

Nationaal Forum voor de introductie van de euro

Postbus 20205
2500 EE Den Haag
Eurolijn: 0800-1521
Eurosite: www.euro.nl